Predstavljene preporuke privatnog sektora za zelenu ekonomiju u BiH

Kako EU i globalno tržište sve više zahtijevaju da mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini u svom poslovanju implementiraju zelene standarde i oznake, domaćim kompanijama je neophodna sistemska podrška. Upravo zato su danas u Sarajevu predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini predstavljene preporuke privatnog sektora za zelenu ekonomiju, a sve s ciljem kako bi se ove preporuke mogle integrisati u programe i mjere koje sprovode nadležne institucije.

Zdravko Marinković, potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine rekao je da su preporuke privatnog sektora proizašle iz višegodišnjeg rada i saradnje Komore s privatnim sektorom, ali i kao rezultat trogodišnjih aktivnosti koje je Komora, kao glavni implementacioni partner u okviru Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Green Recovery komponente projekta,  realizovala u prethodnom periodu, kao što su okrugli stolovi, konferencije, radionice ali i stalni kontakt s kompanijama.

Prema preporukama, kompanije se žele još više edukovati u ovoj oblasti i bolju komunikaciju s nadležnim institucijama, s ciljem planiranja i uvažavanja potreba privatnog sektora u procesu tranzicije za primjenjivanje zelenih poslovnih modela u bosanskohercegovačkoj ekonomiji. Mala i srednja preduzeća trebaju sistemsku podršku da se donekle ostvareni napori na ozelenjavanju proizvodnje uvećaju i olakša tranzicija ka zelenim poslovnim modelima. Očekuju i finansijsku podršku za implementaciju novih poslovnih sistema te da se privrednici uključe u procese donošenja odluka kroz savjetodavne odbore, kao i uvođenje privlačnih i pristupačnih dugoročnih programa finansijske podrške za implementaciju zelenih poslovnih modela u malim i srednjim preduzećima“, rekao je Marinković koji se zahvalio GIZ-u i naglasio da će Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i dalje nastaviti da zagovara primjenu navedenih preporuka pred nadležnim institucijama vlasti budući da je i osnovna uloga Komore zastupanje interesa privrede. 

Značajnu podršku domaćim kompanijama u tranziciji ka zelenim poslovnim modelima pruža Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

U proteklom periodu pružili smo podršku kako privatnim tako i javnim akterima da omoguće zelenu transformaciju malih i srednjih preduzeća. Podržali smo i institucije u njihovim nastojanjima da u svoje strateške dokumente koji se odnose na ovu oblast uključe i konkretne preporuke za unapređenje. Želja nam je da se omogući konstruktivni dijalog, i da se kroz razgovore pokušaju naći određena rješenja kako bi se mjere i programi nadležnih institucija prilagodili zahtjevima i potrebama privrednika. Okupljeni smo sa zajedničkim ciljem unapređenja konkurentnosti privrednika na tržištu EU, što se može ostvariti kroz mjere resursne energetske efikasnosti, smanjenje njihovog karbonskog otiska te prelazak na cirkularne poslovne modele“, kazala je Adrijana Marić, menadžerica komponente Green Recovery pri GIZ-u.

Predstavnici domaćih kompanija su tokom današnjeg susreta prezentirali i praktične primjere iz privatnog sektora, te su iskoristili prisustvo predstavnika brojnih institucija da pošalju jasnu poruku kako se nadaju da će preporuke biti usvojene od strane vlasti u što skorijem periodu.

Organizatori susreta su Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, Privredna komora Republike Srpske, Privredna/Gospodarska komora FBiH i Privredna komora Brčko distrikta, a u okviru Green Recovery komponente projekta „COVID-19 Investment Response“, koju finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Više informacija o CBAM-u, zelenoj tranziciji, kao i o komponenti Green Recovery dostupno je na web stranici https://zelenaekonomija.komorabih.ba/.