Ko će ovoga puta biti među najprodornijim ljekarima i farmaceutima u regiji?

Konkurs za 10. International Medis Awards for Medical Research otvoren još do 2. novembra!

Ljekari i farmaceuti koji se uz redovnu kliničku praksu bave i istraživačkim radom već se deseti put mogu takmičiti za ugledne međunarodne nagrade International Medis Awards for Medical Research. Na konkurs se do 2. novembra 2023. mogu prijaviti istraživači iz devet zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Izvanredna naučnoistraživačka dostignuća na devet područja nagrađuje nezavisna međunarodna komisija uglednih profesora. Među pobjednicima 9. International Medis Awards je bio i predstavnik Bosne i Hercegovine prof. dr. Zlatan Zvizdić, dr. med.

Cilj dodjele nagrada je izložiti te ljekare i farmaceute javnosti kako bi se proširilo poznavanje njihovog rada i potaknulo njih i druge na dalji istraživački rad. Svojim radom donose važne inovacije u medicini i farmaciji te tako omogućavaju efikasnije liječenje bolesti.

Nagrade International Medis Awards su važno priznanje ljekarima i farmaceutima koje garantuje da će njihov neprocjenjiv rad dobiti pažnju koju zaslužuje“, ističe predsjednik međunarodne stručne komisije, prof. dr. Borut Štrukelj, mr. pharm., s Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani, a ujedno izjavljuje: „Pozivam sve istraživače da prijave svoj rad jer će time povećati vidljivost svog istraživačkog i kliničkog rada u naučnoj zajednici. Osim toga vaše istraživanje ima potencijal privući širu publiku i povećati prepoznatljivost naučnih dostignuća s ovog područja Evrope u laičkoj javnosti.“

Prof. dr. Borut Štrukelj, mr. pharm., s Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani

Rezultati istraživanja mogu poboljšati pedijatrijsku obradu

Među pobjednicima 9. International Medis Awards je bio i predstavnik Bosne i Hercegovine prof. dr. Zlatan Zvizdić, dr. med. Njegov naučnoistraživački rad je bio najbolji na području pedijatrije – istraživao je infantilnu hipertrofičnu stenozu pilorusa. To je bolest koja otežava prolaz hrane u tanko crijevo i najčešća je bolest koja zahtijeva hiruršku obradu u prva tri mjeseca života novorođenčeta.

O važnosti ispitivanja izjavio je: „Važnost našeg ispitivanja se ogleda u prepoznavanju određenih faktora rizika u našoj lokalnoj sredini, čija prevencija može pomoći u izbjegavanju bolesti. Rezultati našeg ispitivanja također pružaju uvid u kliničke karakteristike i epidemiologiju bolesti u Bosni i Hercegovini. Većina dobijenih rezultata je u skladu s objavljenim podacima i mogli bi se iskoristiti za poboljšanje kvaliteta lokalnih pedijatrijskih usluga.“

Prof. dr. Zlatan Zvizdić, dr. med., pobjednik 9. International Medis Awards na području pedijatrije

Visoki kriteriji i zahtjevna međunarodna konkurencija

Na učestvovanje su pozvani ljekari i farmaceuti s područja farmacije, gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine i anesteziologije, neurologije, oftalmologije, pedijatrije, pulmologije i alergologije te reumatologije. Mogu učestvovati istraživači iz Austrije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Prijavljeni naučnoistraživački radovi moraju biti objavljeni u međunarodnoj naučnoj publikaciji s faktorom uticaja (Impact Factor) većim od 1,500 između 1. oktobra 2022. i 31. oktobra 2023.

Kandidati mogu predati prijave do 2. novembra 2023. na engleskom jeziku putem formulara na www.medis-awards.com.

Nagrada International Medis Awards je osnovana 2014. godine na inicijativu kompanije Medis, d.o.o., koja je i danas glavni sponzor konkursa. Pročitajte više na: www.medis-awards.com.

Na ceremoniji se pobjednicima dodjeljuje bronzana skulptura Budućnost (The Future), umjetničko djelo afirmisanog kipara Jakova Brdara