ZVANIČNO OTVORENA ADDIKO SME AKADEMIJA

Svečanim otvaranjem u Sarajevu počela Addiko SME Akademija. Projekat realizuju Addiko Bank Sarajevo i Addiko Bank Banja Luka uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Addiko Bank Sarajevo i Addiko Bank Banja Luka potpisale su ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), čime je ozvaničen početak prve zajedničke Addiko SME akademije, namijenjene malim i srednjim preduzećima iz cijele Bosne i Hercegovine. Isti dan održan je i prvi trening dan u Sarajevu, a tema kojom je otvorena serija stručnih predavanja bila je „Liderstvo i Komunikacija“.

Addiko SME Akademija ima za cilj da ojača korporativno upravljanje, preduzetnicima pruži podršku, dodatna znanja i vještine s posebnim fokusom na menadžere nove generacije kao i osnaživanje učešća žena na rukovodećim pozicijama. Pokretanje programa finansira Evropska unija.   

Program svečanog otvaranja Addiko SME Akademije otvoren je obraćanjem direktorice EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, Manuele Naessl (Manuele Nesl).

Mala i srednja preduzeća su okosnica ekonomije u Bosni i Hercegovini. Kako bi rasli i bili konkurentni kolegama iz Evrope, vlasnici i menadžeri malih i srednjih preduzeća moraju kontinuirano da unapređuju i dijele poslovna znanja, da se međusobno umrežavaju i razmjenjuju mišljenja o digitalizaciji ili ispunjavanju ekoloških i društvenih zahtjeva. Planiranje generacijskog nasljedstva i strukturiranje rastućeg poslovanja također su goruća tema za mala i srednja preduzeća, kao što smo primijetili u EBRD-ovoj vlastitoj savjetodavnoj službi za mala preduzeća. Addiko SME akademija spaja ove teme i biće odlična platforma za učenje i umrežavanje koja pomaže malim i srednjim preduzećima da dostignu sljedeći nivo“, naglasila je Naessl.

Predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka, Srđan Kondić izrazio je zadovoljstvo što je interesovanje predstavnika malih i srednjih preduzeća za Addiko SME akademiju premašilo sva očekivanja.

„Prošlogodišnja Addiko SME Akademija koju je Addiko banka Banja Luka organizovala prvi put na našim prostorima za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj imala je odlične efekte na poslovno okruženje. Ove godine, zajedno sa Addiko bankom Sarajevo i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), počinjemo Akademiju koja će novim učesnicima predstaviti još naprednija znanja, inovacije i neophodne vještine za uspješno prevazilaženje savremenih poslovnih izazova. Addiko je banka koja, pored partnerskog pristupa svim našim klijentima, posluje prema standardima koji su u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Uvjeren sam da će i ovogodišnja Addiko akademija pružiti znanja koja doprineti rastu naših malih i srednjih preduzeća, a samim tim i celokupnog domaćeg tržišta.“, zaključio je Srđan Kondić.

Formalni dio programa završen je obraćanjem Predsjednika Uprave Addiko Bank Sarajevo, Jasmina Spahića koji je zaključio:

„Jedan od strateških fokusa naše grupacije jesu upravo mala i srednja preduzeća. Snažan privredni sistem može donijeti prosperitet bilo kojoj državi, a u Bosni i Hercegovini postoji značajan potencijal za jačanje domaće privrede. Ipak, da bi bilo koje preduzeće napredovalo, naročito u vremenu kada je digitalna transformacija neminovna, inovacije su postale standard, a ESG principi značajno mijenjaju redovno poslovanje kompanija, unapređenja znanja i vještina ključnih osoba u firmama još više dobija na značaju. Addiko Bank će potpuno besplatno omogućiti edukacije iz ključnih domena modernog poslovanja, a posebno me raduje što će naš partner u ovom programu biti EBRD, te što ćemo i na ovaj način ojačati našu izuzetno uspješnu saradnju.“

Učesnici će kroz kvalitetan edukativni program, organizovan od strane stručnih konsultanata i predavača, odabranih od strane Addiko banke i EBRD-a, pored oblasti Liderstva i komunikacije steći dodatna znanja iz oblasti: „Razumijevanja finansijskih koncepata“, „Digitalne transformacije i razumijevanja ESG koncepta“, „Internog preduzetništva i inovacija u poslovanju“, a imat će priliku i da unaprijede svoje prezentacijske vještine. Akademija sadrži šest modula, i organizuje se u pet gradova Bosne i Hercegovine – Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Tuzli i Doboju.

Evropska banka za obnovu razvoj (EBRD) pored podrške realizaciji programa SME Akademija odobrila je i kredit od tri miliona eura Addiko banci Sarajevo, odnosno pet miliona eura Addiko banci Banja Luka, za dalje kreditiranje malih i srednjih preduzeća u BiH.

Evropska banka za obnovu i razvoj jedan je od dioničara Addiko grupacije sa sjedištem u Beču, kojoj pripadaju Addiko Bank Banja Luka i Addiko Bank Sarajevo.