U saradnji sa kulturnim i sportskim organizacijama Općina Centar Sarajevo obezbijedila besplatne vaučere za mlade

U petak, 30. septembra 2022. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općine Centar načelnik Srđan Mandić potpisat će memorandume o saradnji sa 22 kulturne i sportske institucije sa područja općine Centar Sarajevo. Naime, Općina Centar Sarajevo, na prijedlog Komisije za mlade, a putem Službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport planirala je realizaciju aktivnosti dodjele besplatnih vaučera mladim osobama sa područja općine Centar, koji su u toku 2022. godine postali ili će postati punoljetni i to za posjetu kulturnim i sportskim događajima na području ove općine.


Nakon potpisivanja memoranduma nadležna služba će raspisati javni poziv i izabrati dobitnike vaučera. Realizacija projekta ima za cilj kreiranje nove ponude, promociju kulture i sporta među mladim osobama, razvoj novih sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Naime, dodjela besplatnih vaučera planirana je za prvih stotinu mladih iz navedene dobne skupine, koji će moći koristiti dostupne ponude 22 kulturne i sportske institucije.